Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój; Przeczpospolita Polska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Wsparcie projektów badawczo–rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa). Kwota dofinansowania: 1.184.000 zł

o firmie

Spółka DEHT S.A. powstała w celu opracowania przemysłowego rozwiązania produkcji DEHT z wykorzystaniem odpadów PET jako jednego z surowców. Doświadczenia z tego projektu i wcześniejsze doświadczenia członków naszego zespołu pozwoliły nam na znaczące rozszerzenie portfolio oferowanych przez nas technologii.

Misja firmy

Misją naszej firmy jest opracowywanie i wdrażanie do praktyki przemysłowej technologii pozwalających na zastąpienie kwasu ftalowego i bezwodnika ftalowego odpadami tworzywa sztucznego (PET). Wierzymy, że pozwoli to na ograniczenie ilości składowanych tworzyw sztucznych, ograniczy zużycie surowców z przetwórstwa ropy naftowej i pozwoli na uzyskanie materiałów tańszych w produkcji, co da korzyści tak producentom korzystającym z opracowanych przez nas technologii.

DEHT

DEHT – tereftalan di(etyloheksylu), znany również jako DOTP – jest bezftalanowym plastyfikatorem, stosowanym przede wszystkim jako dodatek do PCW miękkiego, stosowanego do wytwarzania izolacji do przewodów elektrycznych, „ekologicznej skóry” i zabawek dmuchanych.

Nasze rozwiązanie polega na wykorzystaniu odpadów PET – poli(tereftalanu etylenu), takich jak butelki (np. wykonywane z PET pochodzącego z recyklingu), włókniny, odpady produkcyjne, jako surowca do wytwarzania DEHT. Według naszej technologii, ok. 40% surowca do syntezy może pochodzić z recyklingu. W chwili obecnej, DEHT wytwarza się z produktów przetwórstwa ropy naftowej – kwasu tereftalowego i 2–etyloheksanolu – wyłącznie z produktów przetwórstwa ropy naftowej.

Produktem ubocznym naszej syntezy z wykorzystaniem odpadów PET, jest glikol etylenowy, który można wykorzystać jako surowiec do wytwarzania np. płynów do chłodnic w przemyśle samochodowym.
Alternatywnym materiałem do syntezy są odpady poli(tereftalanu butylenu)-PBT, materiału wykorzystywanego w przemyśle samochodowym (lampy, osłony przeciwsłoneczne), do produkcji filtrów przemysłowych, do produkcji włókien. W przypadku zastosowania odpadowego PBT, produktem ubocznym produkcji plastyfikatora jest tetrahydrofuran, który jest stosowanym powszechnie rozpuszczalnikiem.

Niezależnie od czynnika środowiskowego, produkt uzyskany według naszej technologii powinien być znacznie tańszy w produkcji w porównaniu do technologii obecnie stosowanej.