o firmie

Spółka DEHT S.A. powstała w celu opracowania przemysłowego rozwiązania produkcji DEHT z wykorzystaniem odpadów PET jako jednego z surowców.

DEHT – tereftalan di(etyloheksylu), znany również jako DOTP – jest bezftalanowym plastyfikatorem, stosowanym przede wszystkim jako dodatek do PCW miękkiego, stosowanego do wytwarzania izolacji do przewodów elektrycznych, „ekologicznej skóry” i zabawek dmuchanych.

Nasze rozwiązanie polega na wykorzystaniu odpadów PET – poli(tereftalanu etylenu), takich jak butelki (np. wykonywane z PET pochodzącego z recyklingu), włókniny, odpady produkcyjne, jako surowca do wytwarzania DEHT. Według naszej technologii, ok. 40% surowca do syntezy pochodzi z recyklingu. W chwili obecnej, DEHT wytwarza się z produktów przetwórstwa ropy naftowej – kwasu tereftalowego i 2–etyloheksanolu – wyłącznie z produktów przetwórstwa ropy naftowej.

Produktem ubocznym syntezy jest glikol etylenowy, który można wykorzystać jako surowiec do wytwarzania np. płynów do chłodnic w przemyśle samochodowym.

Niezależnie od czynnika środowiskowego, produkt uzyskany według naszej technologii powinien być znacznie tańszy w produkcji w porównaniu do technologii obecnie stosowanej.